خدمات سنتز پرایمر و پروب

ثبت سفارش آنلاین در پنل کاربری سایت پیشگام

سرعت در گرفتن پیش فاکتور

شما میتوانید به صورت لحظه ای پیش فاکتور سفارش را دریافت کنید

دقت در ورود اطلاعات

در این سیستم سعی شده است که از بروز اشتباهات سهوی توسط نرم افزار جلوگیری شود

مشاهده روند کار

مسیر انجام کار در این سامانه قابل ملاحظه و پیگیری است

اطلاع رسانی و پیگیری آنلاین

شما میتوانید به صورت لحظه ای پیش فاکتور سفارش را دریافت کنید

about images
ثبت سفارش آنلاین پرایمر و پروب