مسترمیکس برای PCR نواحی غنی از GC

کیت ها و آنزیم ها

مسترمیکس برای PCR نواحی غنی از GC

کیت ها و آنزیم ها

GC TEMPase 2x Master Mixes

دسته بندی :
کاربر عزیز لطفا برای ثبت سفارش این محصول در پنل کاربری سایت ثبت درخواست کنید

GC TEMPase 2x Master Mix I  یک ترکیب2x یکپارچه حاوی TEMPase Hot Start DNA polymerase، GC Buffer I، enhancer، dNTPs و MgCl2 است. به سادگی GC TEMPase 2x Master Mix I را با پرایمرها، رشته الگو و آب مخلوط کنید و آماده انجام گسترش پرایمرها هستید.

TEMPase Hot Start DNA Polymerase یک شکل اصلاح شده از Ampliqon Taq DNA پلیمراز است که با عملیات حرارتی فعال می شود. یک بخش شیمیایی در محل فعال به آنزیم متصل می شود که آنزیم را در دمای اتاق غیرفعال می کند. بنابراین، در طول راه اندازی و اولین سطح شیب دار چرخه حرارتی، آنزیم فعال نیست و پرایمرهای اشتباه گسترش نمی یابند. 

نتیجه ویژگی بالاتر، افزایش حساسیت و بازده بیشتر در مقایسه با DNA پلیمرازهای استاندارد است.

شرایط نگهداری:

نگهداری در 20- درجه سانتی گراد