پروتئین مارکر 3 رنگ[PM2600]

کیت ها و آنزیم ها

پروتئین مارکر 3 رنگ[PM2600]

کیت ها و آنزیم ها

.

دسته بندی :
کاربر عزیز لطفا برای ثبت سفارش این محصول در پنل کاربری سایت ثبت درخواست کنید

نشانگر 3color Pre-Stained  Protein یک الگو پروتئین سه رنگ آماده با 12 پروتئین از پیش رنگ آمیزی شده است که طیف وسیعی از وزن های مولکولی از 10 تا 245 کیلو دالتون را در بافر Tris-Glycine پوشش می دهد. پروتئین ها به صورت کووالانسی با کروموفورهای مختلف برای شناسایی آسان باندها جفت می شوند، با دو پروتئین مرجع تقویت شده مربوط به سبز در 25 کیلو دالتون و قرمز در 75 کیلو دالتون، همانطور که در SDS-PAGE جدا شده اند. نشانگر 3color Pre-Stained  Protein برای نظارت بر جداسازی پروتئین در طول الکتروفورز ژل SDS-پلی آکریل آمید، تأیید بازده انتقال وسترن بر روی غشاها (PVDF، نایلون یا نیتروسلولز) و برای تخمین اندازه پروتئین ها طراحی شده است. نشانگر در بافر بارگذاری ژل عرضه شده و آماده استفاده است.

شرایط نگهداری:

4 درجه سانتی گراد 3 ماه

20- درجه سانتی گراد 24 ماه