مسترمیکس حاوی رنگ فلورسنت[TP1260]

کیت ها و آنزیم ها

مسترمیکس حاوی رنگ فلورسنت[TP1260]

کیت ها و آنزیم ها

.

دسته بندی :
کاربر عزیز لطفا برای ثبت سفارش این محصول در پنل کاربری سایت ثبت درخواست کنید

ExcelTaq™ 5X Fluorescent PCR Master Mix یک مخلوط آماده استفاده برای تکثیر قطعات DNA هدفمند است. این محصول طراحی شده است تا به عنوان یک ترکیب اصلی برای تقریباً تمام برنامه های PCR خدمت کند. این محصول به صورت مخلوط غلیظ 5X حاوی تمام مواد ضروری برای PCR به استثنای نمونه ها و پرایمرها عرضه می شود. علاوه بر این، این مخلوط حاوی رنگ ردیابی الکتروفورز (بروموفنول آبی) و رنگ‌آمیزی  فلورسنت DNA است که کاربر را قادر می‌سازد فرآیند الکتروفورز را در زمان واقعی ردیابی کند و همچنین نیاز به فرآیند رنگ‌آمیزی را از بین می‌برد. مخلوط حاصل از واکنش PCR به اندازه کافی غلیظ است که به طور مستقیم در یک ژل با بافر TAE یا TBE برای الکتروفورز بارگذاری شود.

شرایط نگهداری:

4 درجه سانتی گراد 3 ماه

20- درجه سانتی گراد 24 ماه