پروتئین مارکر تک رنگ-آّبی[PM1600]

کیت ها و آنزیم ها

پروتئین مارکر تک رنگ-آّبی[PM1600]

کیت ها و آنزیم ها

.

دسته بندی :
کاربر عزیز لطفا برای ثبت سفارش این محصول در پنل کاربری سایت ثبت درخواست کنید

نشانگر پروتئین All Blue Regular Range Plus یک الگو پروتئین آبی با 11 پروتئین از پیش رنگ آمیزی شده است که طیف وسیعی از وزن های مولکولی از 10 تا 180 کیلو دالتون را در بافر Tris-Glycine پوشش می دهد. پروتئین ها به صورت کووالانسی با یک کروموفور آبی جفت می شوند و دو باند مرجع (به ترتیب با 25 کیلو دالتون و 72 کیلو دالتون) هنگامی که روی SDS-PAGE (بافر Tris-glycine) جدا می شوند، شدت بیشتری پیدا می کنند. نشانگر پروتئین All Blue Regular Range Plus برای نظارت بر جداسازی پروتئین در طول الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید SDS، تأیید کارایی انتقال وسترن بر روی غشاها (PVDF، نایلون یا نیتروسلولز) و برای تخمین اندازه پروتئین ها طراحی شده است.نشانگر در بافر بارگذاری ژل عرضه شده و آماده استفاده است.

شرایط نگهداری:

4 درجه سانتی گراد 3 ماه

20- درجه سانتی گراد 24 ماه