کیت استخراج DNA از بافت پارافینه

کیت ها و آنزیم ها

کیت استخراج DNA از بافت پارافینه

کیت ها و آنزیم ها

FFPE Tissue DNA

دسته بندی :
کاربر عزیز لطفا برای ثبت سفارش این محصول در پنل کاربری سایت ثبت درخواست کنید

GeneAll® Exgene™ FFPE Tissue DNA روشی راحت و آسان برای جداسازی DNA از بافت پارافینه و فیکس شده با فرمالین(FFEP) بدون استفاده از حلال های آلی فراهم می کند. بافت بالینی معمولاً به روشی حفظ می شود که توسط فرمالین ثابت می شود و سپس برای حفظ شکل اولیه خود در پارافین جاسازی می شود. بافت FFPE برای تحقیقات بیماری های میکروسکوپی و آنالیز ایمونوهیستوشیمی مفید است و اسیدهای نوکلئیک استخراج شده از نمونه های FFPE می توانند برای تشخیص مولکولی بیماری های مختلف استفاده شوند. DNA خالص شده توسط Exgene™ FFPE Tissue DNA می تواند به طور مستقیم برای real-timePCR (≤500bp)، PCR  و کاربردهای مختلف دیگر استفاده شود.

شرایط نگهداری:

  • تمام اجزای کیت DNA بافت GeneAll® Exgene™ FFPE باید در دمای اتاق (15 تا 25 درجه سانتیگراد) نگهداری شود. 
  • محلول RNase A تحت شرایط محیطی تحویل داده می شود و می تواند به مدت 6 ماه در دمای اتاق بدون کاهش قابل توجهی در فعالیت نگهداری شود.
  • پس از بازسازي پروتئيناز K با بافر نگهداري، براي حفظ فعاليت آن بايد در دماي زير 4 درجه سانتيگراد نگهداري شود.می توان آن را در دمای 4 درجه سانتیگراد به مدت 1 سال بدون کاهش قابل توجهی در فعالیت نگهداری کرد.
  • در حین حمل و نقل یا ذخیره سازی در زیر شرایط محیطی سرد، رسوب می تواند در بافر FPL یا FPB تشکیل شود. در چنین شرایطی، بطری را در دمای 56 درجه سانتیگراد گرم کنید تا کاملا حل شود.